poniedziałek, 1 grudnia 2008

ŚPIEWNIK

1. A... a... a Israel, S’hma Israel x2 a G a
Jedyny pan prawdziwy Bóg a D G C
Wszystko co mam oddaje mu
On jedynym Panem jest
S’hma Israel F G F G

2. 1. Abyśmy byli jedno, błagamy Cię, Ojcze nasz /2x D D7 e A

Ref.: Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju , G A D h
Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas G B A
2. Zachowaj nas od złego...
3. Uświęć nas w prawdzie..

3. Albowiem tak Bóg umiłował świat, e D
Że Syna Jednorodzonego dał, C e H7
By każdy kto w Niego wierzy, e D
Nie zginął, lecz życie wieczne miał C H7 e
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki, D / G D e C H7
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki. D / G D e C H7

4. Bądź mocny w Panu,
Nie polegaj sam na sobie,
Wszystko Jemu powierz,
A siłę i moc da Tobie On. /2x
Bóg Twym schronieniem
Jego słowo twoim chlebem,
Gdy na dworze hula wiatr,
Popatrz, moknie ktoś. /2x

Nie, nie słuchaj, co ci szepce świat,
Ktoś nakarmił kłamstwem serca mędrców.
Nie, nie oglądaj się w tył, to co wartość ma
Dziś zamieszka w twoim sercu.
Bądź pozdrowiona

5. Barka 1.Pan kiedyś stanął nad brzegiem D A7 D D7
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim G e
By łowić serca słów Bożych Prawdą D A7 D D7

Ref.:O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, G A7 D h
Twoje usta dziś wyrzekły ne imię e A7 D D7
Swoją barke pozostawiam na brzegu G A7 D h
Razem z Tobą nowy zaczne dziś łów e A7 D
2.Jestem ubogim człowiekiem
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce

3.Ty potrzebujesz mych dłoni
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności

4.Dziś wypływamy juz razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej Prawdy siecią i Słowem Życia.

6. 1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma. G D7
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa. D7 C D G G7

Ref.: Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, C G
O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. a D7 G G7
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię, C G
O Matko, spójrz, pobłogosław mnie. a D7 G

2. Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe.

7. Będę śpiewał Tobie, mocy moja D G A A G h
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją, G A fis h
Tobie ufam i bać się nie będę. h A D G A D

8. Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój, h G
blisko tak, że czuję tchnienie Twe. e Fis h
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie, h G
chlebem przebaczenia karmisz moją duszę. e Fis

9. Błogosławione jest Imię Twe /x2 E gis A H
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć. A H E cis
Tyś jedynie Panem jest. A H
Błogosławione jest Imię Twe /x
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.
Tyś jedynie Panem jest.
Powstań i Pana chwal, E gis A
chwal Go na wieki. C D
Powstań, chwal Boga wciąż.
On jedynie jest Panem.
Powstań i Pana chwal,
chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż.
On Panem wszechświata jest.
10 Bo góry mogą ustąpić C F C
I pagórki się zachwiać
Ale miłość miłość moja d
Nigdy nie odstąpi od ciebie d G
Mówi Pan C
11.Bo jak śmierć potężna jest miłość, D G D
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. A D
Żar jej, to żar ognia, płomień Pański. D G D G A D
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, h A
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki. D h A D

12. Bogu jedynemu,
Jezusowi chwała i cześć.
Panu wszechmocnemu,
Jezusowi chwała cześć na wieki

1. On uczynił niebiosa,
Rozpostarł ziemi krąg
Króluje nad nami
Wznieśmy wiec ręce swe.
Przyjdźmy przed Jego tron
Śpiewając ze wszystkich sił (x2)

2. On jest Królem chwały,
Świat podnóżkiem Jego stóp
Odziany w majestat
Przed nim uniżmy się
Podejdźmy w pokorze
By złożyć Jemu hołd (x2 j
Jego chwała mrok rozprasza
Jego łaska wiecznie trwa
Miłosierdzie nieskończone
Jego miłość jest bez dna.

13. Boże Twa łaska nad nami jest
Twoja miłość przychodzi wciąż
Działasz w mocy pośród nas
Przenikasz serca, gładzisz grzech \x2
My chcemy więcej Ciebie,
więcej łaski Twej
Pragniemy więcej mocy,
więcej miłości Twojej

14. Bóg, mój Pan daje mi moc, D A G A
On swą dłonią przygarnia mnie, D A G A
Życiu memu nadaje sens, D A G D
Z Nim w swym sercu kroczyć chcę. h e h fis h A

15. Bóg potrzebuje ciebie, D A G
dużo bardziej potrzebuje ciebie. / x2 D A
Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż nieba. G
Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż ziemi D
Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż morza. A
Potrzebuje cię. D D7

16. Bóg tak umiłował świat,
Że Syna Swego Jednorodzonego dał.
Aby każdy, kto w Niego wierzy,
Nie zginał, ale życie wieczne miał.
O. Jezus. Jezus. Jezus. xl

17. Chcę wywyższać Imię Twe, G C D
chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z Nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, G a7 D C G
Na Krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,
Z grobu wstałeś i dziś Nieba Królem jesteś Ty. G a7 D H e
Chcę wywyższać Imię Twe.

18. Chlebie najcichszy
Ref.: Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem. G D C D
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. G D a e

1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem e C G D
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem e C G D
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom e C G D
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom e C G D
2. A ułomki chleba, które zostaną e C G D
A ułomki chleba, które zostaną e C G D
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głóde C G D
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głóde C G D19. Chlebie żywy, łamany drzewem Krzyża, d C B A
Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. B d
Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran,
Uwielbiamy Cię... 2x
Baranku Boży , chodzący dolinami serc,
Uwielbiamy Cię... 2x
Jezus to nasz Pan, uwielbiajmy Go...x2 F C B

20. Chrystus Pan, Boży Syn, G e
Zbawca nasz zgodził się a7 D7
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał G h C7+
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że G a h
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy C7+ a G D
Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój. /C D/ G e
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król! a7 D G D
Wywyższony bądź, Boży Baranku! /C D /G e
Przed Twym tronem dziś najwyższy a7 D
składam hołd. G

21. Chwalę Ciebie, Panie i uwielbiam. A cis
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe. /x 2 h D E
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, A fis
nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. /x 2 D d E
22. Cieszę się, bo Jezus zbawił mnie x3
Śpiewam chwała alleluja, Jezus zbawił mnie
Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie x3
Śpiewam chwała alleluja, Jezus zbawił mnie
Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie x3
Śpiewam chwała alleluja, Jezus zbawił mnie
Będę Go uwielbiać Jezus zbawił mnie x3
Śpiewam chwała alleluja, Jezus zbawił mnie

23. Czcijmy Jezusa, czcijmy Go. /x4 D G A D G A
Powstał z martwych (x2) i On żyje na wieki już. A h
Powstał z martwych (x2), więc razem się radujmy
Świętując zmartwychwstania ten dzień! G A D

24. Do ciebie Panie woła dusza moja, tęskni ciało me C9 G
gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk,
przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie.
Jezu pragnę blisko Ciebie być, e C G D
Jezu w twych ramionach się skryć
Słodycz Twą poznawać co dnia
Przy sercu Twym trwać.

25. Dobry Bóg! Wykrzykuj to z radością! e h a
Dobry Bóg! Uwielbiaj Go! e C D
Dobry Bóg! On zwątpić nie pozwoli. e h a
Dobry Bóg! On prawdą jest. e D e
Gdy Jego miłość ogarnia mnie. a e
W sercu radość mam, przed Nim tańczyć będę. H7 e
On dla mnie w sercu Swym miejsce ma; a e
Czeka wciąż, więc pobiegnę tam! Fis7 H
/A G Fis/
26. Dotknij Panie moich oczu, E H
abym przejrzał, cis /A H/
Dotknij Panie moich warg, E H
Abym przemówił uwielbieniem, cis H
Dotknij Panie mego serca i oczyść je. E H cis Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie A fis H7

27. Duchu Święty, Duchu Święty / x2 a F d E
Przyjdź i rozpal nas, i utul nas
miłość nam daj / x2

28. Duchu miłości wylewaj się na nas D A h fis
z przebitego serca Jezusa Jezusa G D e C A

29. Duchu Święty, Stworzycielu,
Ożywiaj moją modlitwę,
Ożywiaj moje pragnienie
Pełnienia woli Ojca.
Duchu Święty, Stworzycielu,
Otwieraj moje oczy, by widziały
Otwieraj moje uszy, by słyszały,
Serce, aby czuło.
Duchu Święty, Ożywicielu- przyjdź!

30. Duchu Święty, Duchu Święty, D D7+
Przyjdź dotknij mnie Panie mój. G A D
Niech Twa miłość, niech Twa miłość
Rozleje się w sercu mym.
Usłysz mój głos, Panie wzywam Cię, G A D
Pragnę doświadczyć obecności Twej. G A D
Chcę, byś dotknął teraz mnie. G A h e
Duchu Święty przyjdź! A D

31. Duchu Św., wołam: przyjdź, (...) H
Bądź jak ogień duszy mej, (...) fis
Bądź jak ogień w ciele mym, (...) E
Rozpal mnie. H
Wszechmogący Bóg jest pośród nas, fis E H
Miłosierdzie Jego wielkie jest,
Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go. fis E Fis

32. Dziękujemy Ci Ojcze nasz (Didache)
1 Dziękujemy Ci Ojcze nasz C
Za święty winny szczep Dawida, C
Który nam poznać dałeś, G
Przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki! G C a D G

2 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś,
Przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki!

3 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za święte imię Twoje,
Któremu zgotowałeś,
Mieszkanie w sercach naszych.
Tobie chwała na wieki!

4 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za wiarę i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś,
Przez Jezusa, Syna Twego.
Tobie chwała na wieki!

5 Ty, o Panie wszechmocny,
Stworzyłeś wszystko dla imienia swego,
Pokarm i napój dałeś,
Ludziom na pożywienie.
Tobie chwała na wieki!

6 Nam zaś darowałeś,
Pokarm duchowy oraz napój
I żywot wieczny,
Przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki!

7 Pomnij, Panie, na Twój Kościół
I wybaw Go od wszelkiego złego
I doprowadź go w miłości swojej,
Do królestwa Twego.
Tobie chwała na wieki!

8 Niechaj przyjdzie Twa łaska
I niech przeminie ten świat,
Kto święty, niech przystąpi,
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę.
Tobie chwała na wieki! Amen!

33. Dziękujmy Jezusowi D
Za wszystko co nam dał. e
Za Jego śmierć na krzyżu, A
Przez którą zbawił nas. G D
Za to, że wśród nas przebywa,
Jak obiecał w słowie swym,
Wznieśmy wszyscy nasze ręce
I chwalmy Go. G A D

Uwielbiajmy Go, D
Chwalmy Go, e
Wznieśmy ręce w stronę nieba A
I chwalmy go. G A D
Uwielbiajmy Go
Chwalmy Go,
Wznieśmy ręce w stronę nieba
I chwalmy Go.
Alleluja, Alleluja!

34. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę. DGD
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami. DGA
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. G D G D
Jego chwała wnet wypełni miejsce to. GCA7
Chwała cześć (chwalmy Go) x2 D (G A 7 D)
Bóg przebywa w chwale swego ludu.
on pragnie, aby wzywać Jego Imię.
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.


35. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe.
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte,
Błogosławisz mocą swą. Błogosławisz, boś obiecał to.
Błogosławisz mocą swą.

36. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno, g D
te słowa mówi ci Pan. / x2 D g
I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, przesuń się x2 c g D g
A góra posłusznie (przesunie się /x3), g D g
W imię Jezusa (przesunie się /x3),
I chromy stanie (na nogi swe /x3),
I kto łzy leje ten otrze je, otrze je, otrze je,
I chory odzyska (zdrowie swe /x3),
I kto jest smutny (ucieszy się /x3),
Spływa, spływa, spływa Duch Święty / x2

Duch Święty swą mocą (dotyka mnie /x3),
Od czubka głowy, (po stopy me /x3),
Duch Święty swą mocą (dotyka Cię /x3),
Od czubka głowy, (po stopy Twe /x3)
Spływa, spływa, spływa Duch Święty / x2


37. Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Ref.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, G a h7 e
Tam znajdziesz Boga żywego. a C D7 G

1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, G C G
Weselmy się w Nim i radujmy. G C D

2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
I czystym sercem miłujmy się nawzajem.

3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy,
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.

38. Godzien jesteś
1. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. G C G D7
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc. G C G D7 G
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, D G
Wszystko stworzyłeś Ty sam. D G
I z woli Twojej zostało stworzone, godzien jesteś wziąć cześć. G7 C G D7 G

2. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś Ty sam.
I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu, godzien jesteś wziąć cześć.


39. Godzien, o godzien nasz Bóg G D e
Siedzący na tronie C G C D
Baranek wśród chwał G D e
Przyjąć wdzięczność, C G
Siłę i moc, C G
honor i chwałę i cześć. F C D
On Bogiem jest na wieki wieków / x3 G D C D
Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w jedności i w prawdzie
Oddając Ci hołd
Mądrość, wdzięczność,
Siłę i moc, honor i chwałę i cześć

40. Hej Jezu, Królem Tyś. (...) Życie Twe uwalnia mnie. F B F
Będę sławić cały dzień (...) Doskonałe drogi Twe. (...)
Hej, Jezu Panem Tyś. (...) Chcę słuchać Twoich słów. (...)
Twe Królestwo ujrzeć chcę. (...) Wola Twa niech spełni się. (...)
Chwała Barankowi cześć. .(...) Weź mnie do ziemi swej. (...)
Zwyciężymy w Imię Twe. (...) Ogłosimy rządy Twe. (...)
Hej, o hej, o Lwie Judy, (...) Jak potężnym jesteś Ty. (...)
Hej, o hej, o Lwie Judy, (...) Jak wspaniałym jesteś Ty, (...)

41. Idzie mój Pan
Idzie mój Pan, idzie mój Pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. e a D H7 e
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. e a e D H7
On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. e a e D H7 e
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud.
On krwią swoją nas napoi, w sercach naszych sprawi cud.

42. Jak dobrze jest dziękować Ci Panie a d
i śpiewać psalm Twojemu Imieniu G C7+ E
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie a d
a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie a E F
i lutni i dźwięcznej cytrze d a H7 E

43. Jak łania pragnie wody ze strumienia C G a C
Moja dusza pragnie Cię F G C
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, C G a C
Zawsze chcę uwielbiać Cię. F G C
Ref.: Tylko Ty jesteś Bogiem mym, a F C
Wola Twoja wolą mą F d G
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, C G a C
Zawsze chcę wielbić Cię. F G C


44. Jak piękne jest mieszkanie Twe E
O Wszechmogący A H
Bo dusz ma za Tobą tęskni wciąż E H
Tu serce me szczęśliwe jest
W Twej obecności
Więc śpiewam Ci w cieniu skrzydeł Twych
Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych A H
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym
Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych
Niż tysiąc innych
O pozwól mi oglądać dziś Twoje piękno
I znaleźć Cię w miejscu chwały Twej (x2)
Me serce woła wciąż cis H
Do Ciebie Boże mój A
Twój Duch jest wodą duszy mej cis A
Smakować Ciebie chcę
Przyjdź znowu, pragnę Cię
Podchodzę blisko tak….

45. Ja wierzę, że to Jezus
1. Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że On Synem Boga jest, E A H / E A H
On zmarł i powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał. E H A / E A H
Wierzę, że jest tu teraz, (On tu teraz jest) /HBA/ A H E (cis A)
Stoi pośród nas, Ma moc nas teraz uzdrawiać, H E E7 A H E
(Uzdrowienia moc) Ma przebaczenia dar. (cis A) H E

46. Jeden jest tylko Pan
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. d g C d
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie, d C
I razem chwalmy Go. A d (C)
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.
Śpiewajcie wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć!

47. Jest jedno ciało. Jest jeden Pan. D G D
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli. G D
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz, h A D h
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę. G A A7
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem, D A
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. G D A
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem. D A
Wielbimy Jezusa, G h
On jest Królem całej ziemi tej. e A D


48. Jestem kochany z moim grzechem, C F C
jestem kochany z mą słabością. a G
Za darmo ukochał mnie Pan. F C
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył. a G

49. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg /x2 D A h G
Podnieśmy wszyscy nasze serca, |
podnieśmy wszyscy nasze dłonie, | x2
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go |

50. Jesteś radością mojego życia. O Panie mój. /x2 G D C G C D G
Ty jesteś moim Panem /x3 G C D G (lub H7) e a D G
Na zawsze jesteś Panem mym
Jesteś Królem (Miłością, Pokojem, Nadzieją) …

51. Jesteś życiem mym, E A H A
więc każdy ruch robię w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi
Jesteś drogą mą
więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi
Fale Twojej łaski Panie, E fis gis A
gdzie nie spojrzę, tam wciąż widzę Cię.
Twa miłość mnie uwiodła
Jezu jakże to możliwe jest

52. Jezu, Baranku zraniony moim grzechem D h e A
Uwielbiam Cię
Najczulszy Synu Ojca, Błogosławię Cię
Umiłowany Panie mój, kocham Cię.

53. Jezu daj nam poznać Ciebie D A h fis
Pozwól widzieć twarzą w twarz G D e A
Dotknij, ulecz, trzymaj, prowadź
W Tobie zawsze pozwól trwać

54. Jezu jesteś Królem, oddajemy Ci cześć. G e C D
Stoisz tu pośród dzieci Twych, e h
wielbimy majestat Twój. C a D
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron /x3 G h e C D G e x2
Przyjdź Jezu i króluj nam C D G

55. Jezu, kocham Cię Jezu, D h
Tyś jest na zawsze mój, wspaniały Król G A D

56. Jezus x5 A E A A D7+ E
fis cis D A A E A

57. Jezu w hostii utajony
Serce moje Cię czuje.
Choć kryją Ciebie zasłony,
Ty wiesz, że Cię miłuję.

58. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja! / x2 e G D h e
On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja! / x2 a e D h e

59. Jezus Chrystus to panów Pan, D G D
całej Ziemi Król! / x4 A D
Jedyny Pan, Władca narodów D G A D
Jedyny Pan i Bóg. D G A
W innym imieniu nie ma zbawienia,
Bo Jezus to panów Pan.
Jezus to panów Pan! /x2 d C G D/A
Alleluja! (...) D G D A D

60. Jezus jest pośród nas, obecny tu w Duchu swym, d G C a
Wszystkich nas wzywa On: "zbliżcie się". d G C A7
Dotknij serc nasz Panie, napełń nas swym Duchem. F G C a
Dotknij serc nasz Panie, napełń nas. / 2x F G C /C7/

61. Jezus, najwyższe Imię, D7+ D6 D7+
nasz Zbawiciel, Książę pokoju, e A D A
Emanuel, Bóg jest z nami, D D7+ D6 D7+
Odkupiciel, Słowo żywota. e A D D7
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, G e fis fis0
Jedyny Ojca Syn umiłowany. e A D D7
Zgładził grzech Baranek na wieki, G e fis fis0
Królów Król i panów Pan e A D

62. Jezus to Król dziś, Go wywyższamy, d C a d
Jezus to Król, uwielbiamy Go
Nasze prośby, nasze życie C F
Oddajemy Jezusowi. G A
La la laj laj (...) d C F G d

63. Jezus x 5 C d F G C /C7/
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech F G C C7
Zmartwychwstał Pan i Królem jest F G C C7

64. Kiedy brakuje sił, EAE /D
na piękne słowa, czy gesty E A E /D A
Staję przed Tobą i
po prostu dla Ciebie jestem /x2
… i trwam, przed Tobą wiernie trwam gis A H
Pieśnią wysławiam Cię znów, cis A
choć moje słowa nie patyna z ust cis A
uwielbiam Ciebie całym sercem mym gis A
każdą myślą mą, chwałę oddaję Ci Fis A H

65. Kiedy cichnie gwar wszystko kończy się, D A
wtedy szukam Cię, G A
chcę Ci przynieść coś co wartościowe jest, D A
co ucieszy Cię. G A
Chcę dać Ci więcej niż pieśń, (e D A)
Bo wiem, że śpiew nie jest tym
czego ode mnie chcesz.
Ty patrzysz głębiej niż my, mimo pozorów spraw,
Ty patrzysz w duszę mą.
Powracam znowu by wywyższać Cię, (D A e G A D)
by wywyższać Ciebie wciąż.
Przepraszam Ciebie za moje grzechy,
chcę wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż

66. Kocham więc nie muszę się bać. G
Zabierz mój strach x 3 F C G
Jezus mówi ci, że miłość ta
zabiera strach x 3
Jezus daje ci miłość swą. Nie lękaj się x 3

67. Lepszy jeden dzień.
1. Jak piękne jest mieszkanie Twe, o Wszechmogący,
bo dusza ma za Tobą tęskni wciąż.
Tu serce me szczęśliwe jest,
w Twej obecności, więc
śpiewam Ci w cieniu skrzydeł Twych.
Ref: Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym,
lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, niż tysiąc innych.

2. O pozwól mi oglądać dziś Twoje piękno
jesteśmy znaleźć Cię w miejscu chwały Twej /x2
B: Me serce woła wciąż do Ciebie, Boże mój.
Twój Duch jest wodą duszy mej.
Smakować Ciebie chcę,
przyjdź znowu pragnę Cię.
Podchodzę blisko tak, podchodzę blisko tak...

68. Łaską jesteśmy zbawieni ,z łaski możemy tu stać A fis h E
Łaską usprawiedliwieni I przez Baranka Krew Wzywasz nas Panie do siebie cis fis
Przed Twój w niebie tron h E
My łaską obdarzeni A fis
Tobie składamy hołd h A

69. Miłosierny jest Pan i łaskawy (Psalm 103)
1. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i łagodny. A h
Nie wiedzie sporów do końca. Nie płonie gniewem na wieki. E A E

2. Pan czyni dzieła sprawiedliwe. Bierze w opiekę uciśnionych. A
Dzieła swoje objawił Mojżeszowi, swoim synom Izraela. h

3. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie tak jak kwiat na polu.
Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, miejsce gdzie jest już go nie poznaje.

70. Mój Jezus Królem królów jest G C D C
Mój Jezus władać będzie wciąż.
Królestwo jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już.
On dał mi całkiem nowe życie
Uczynił mnie dzieckiem światłości
Dziedzictwem Swym obdarzył mnie
Bo umiłował mnie, mój Ojciec Bóg

71. Mój Pan mocą moją jest, H A
Skałą i Zbawieniem, On Bogiem mym E H
Dla Ciebie otwieram serce me. (3x) A E H
Mój Pan, Królem moim jest.
Na zawsze i na wieki Amen

72. Nie bój się wypłyń na głębie E H
Jest przy Tobie Chrystus A H

73. Na nowo stwarzaj mnie
Niechaj z Ducha zrodzę się.

74. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł,
Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł,
Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł,
Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł.
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
Wiedz, drogi bracie (siostro), że On poradzi i twym.

75. Niechaj miłość Twa,
jak potężna fala
Spłynie tu przez łaski Twej zdrój.
Ojcze dotknij nas.
d A d
76. Niech miłość Twoja, Panie strzeże mnie D h e A D h
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe G A D h
i z dziękczynieniem sławić Cię. e A D

77. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa D A h A
Duch Twój Święty niech dotknie nas G D e A

78. Niech Twój Święty Duch (...) G D
dziś przeniknie mnie, (...) A D
i niech zawsze już (...)
gości w duszy mej.(...)
I niech spadnie deszcz (...) G
Błogosławieństw Twych. (...) fis
Ojcze obmyj mnie, (...) e
Duchu Święty przyjdź! (...) A
Duchu Św. przyjdź, działaj z mocą w nas.
Duchu Św. przyjdź, przemień smutku czas

79. Niechaj miłość Twa, C F C
jak potężna fala, C F G
Spłynie tu przez łaski Twej zdrój. e a e a
Chryste dotknij nas. F G

80. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, e
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. C
Obmyj mnie i uświęć mnie, a H
Uwielbienia niech popłynie pieśń. E
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! C G
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie! C G
Jezus, tylko Jezus Królem jest! C H e

81. Oczyść serce me,
chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro
Oczyść serce me.
Chcę czystego złota blaskiem lśnić.
Ref.: Zstąp Ogniu, zstąp,
Przyjdź oczyść serce me,
Pragnę być święty.
Tobie oddany. Panie.
Chcę zawsze być święty,
Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany.
Gotów by służyć Ci. Oczyść serce me,
Obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty.
Oczyść serce me,
Z najtajniejszych grzechów oczyść je

82. Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me D A h fis G
cały jestem Twój, aż na wieki fis A A7
Oto moje serce przecież wiesz, D A h
Tyś miłością mą jedyną jest. fis G A D

83. Ojcze chwała Tobie
Ojcze chwała Tobie, D e A D

Swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie.
Jezu...
Duchu...
Trójco...

84. Ojcze Niebieski
Ojcze Niebieski który wszystko możesz, C F C
Zbaw nas ode złego. F C d G
Uwolnij od jego wpływu ludzi i miejsca, C F C
Wśród których przyszło nam żyć. d7 G
Nade wszystko strzeż mego serca! G F G C
Strzeż mego serca, Panie! F G C
Strzeż mego serca! F G E7 a
O Panie, serca mego strzeż F G C

85. Ojcze Ty kochasz mnie D A h
nie dlatego, że jestem dobry, G A
Ale dlatego, że jestem dzieckiem, G A A7 h
Twoim dzieckiem / x2 G A/A7 (D)

86. Oto On żyje.
Chrystus Pan zmartwychwstał, Śmierci więzy zerwał
On. Tak, On powstał, z martwych powstał On.

87. Oto są baranki młode
Ref.:Oto są baranki młode D E A E D E fis
Oto ci, co zawołali: Alleluja! D E A fis HE
Dopiero przyszli do zdrojów A D E
Światłością się napełnili A D E
Alleluja, alleluja! A E D A E D

1.Na Baranka Pańskich godach fis E D E fis
W szat świątacznych czystej bieli fis E D E fis
Po krwawego morza wodach fis E h fis
Nieśmy Panu pieśn weseli A E cis fis

2.W swej miłości wiekuistej
On nas Swoją krwią częstuje
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus Kapłan ofiaruje

88. Oto stoję u drzwi i kołaczę x2 h A h A
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy D A h
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał h A E h
A on ze Mną A h

89. O pozwól Zbawcy by cię dotknął
Swoim Duchem łaską Swą
Pozwól Mu by zaspokoił serce twe.
Zabierze to, co ci przeszkadza
Czystym sercem chwalić Go,
Święty Duch niech mocą swą uzdrowi cię.

Jezu, o Jezu przyjdź napełnij mnie.
Jezu, o Jezu lud Twój błaga Cię.

O przyjdź z wdzięcznością śpiewaj pieśni
Gdyś radości pełen jest.
Ręce wznieś, z ufnością Panu powierz się.
Dziś oddaj Jemu wszelki smutek,
Cały ból i wszystkie łzy,
W imieniu "Jezus" śmiało w życie idź.

90. Oto stoję u drzwi
Oto stoję u drzwi i kołaczę, /x2 d C d a
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, F C d
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, d a F G d
A on ze mną. F G

91. Otwieram dla Ciebie serce swe x2 E gis A fis A H
Ma dusza pragnie Ciebie wciąż E gis A/a
Tak jak suchy ląd E A H E

92. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa,
I być bliżej Niego i kochać goręcej,
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

93. Otwórz me oczy, o Panie C C. F C
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie
Wywyższonego widzieć chcę G a F G
Ujrzeć Ciebie w blasku twej chwały
Wylej swą siłę i moc
Gdy śpiewam: Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty /x3
Chcę widzieć Ciebie

94. Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie

95. Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie d g a7 d
na zielonych niwach pasie mnie
Na spokojne wody mnie prowadzi
I dusze mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami d g B C
sprawiedliwości Swojej B C d
Choćbym nawet szedł ciemną doliną F C g d
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną F C g d
Laską Twoja i kij Twój mnie pocieszają F C G

96. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony E cis
wśród chwał, uwielbiajmy Go. A fis H
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, E cis
oddajmy Jemu cześć! fis gis A H Cis
Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa, fis H7 E cis
Niebo i ziemio, radujcie się Jego imieniem.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony A H7
wśród chwał. E

97. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, E A7+
czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. / x2 cis H
Czuwa nade mną Bóg / x3
Mój Bóg.

1. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach
Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł
2. Nie boje się, wchodzę w noc ciemną bez lęku
Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną
3. Jak Henoch, Panie, z Tobą chodzić chciał
Tak z Tobą chodzić chcę
Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał
Tak ja oddaję kroki swe

98. Panie mój, proszę wejdź
Panie mój, proszę wejdź C e
Proszę, ucisz moje serce, pokój wlej, F G C
Cicho tak pukasz w drzwi, C e
Czy usłyszę dziś Twój głos, pomóż mi. F G C (G) /A
Zostań tu, rozgość się, D fis
Ja usiądę u Twych stóp, będę słuchać Cię. G A D
Słowo Twe prawdą jest, D fis
Więc pozostań jak długo tylko chcesz. G A D (A) /H
(za każdym razem gra się zwrotki o I ton wyżej)

99. Panie mój, przychodzę dziś, E A
Serce me skruszone przyjm. E A
Skłaniam się przed świętym tronem Twym. E cis fis H
Wznoszę ręce moje wzwyż, E A
Miłość mą wyznaję Ci gis cis
I uwielbiam Ciebie w Duchu, fis H
Uwielbiam w prawdzie Cię!
Życie me oddaję Tobie,
Uświęć je. E /A H/

100. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy,
Przywołaj, kiedy zbłądzimy!
Ojcze, zapomnij nam!
2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości,
Ku naszej schyl się słabości!
Ojcze, przygarnij nas!

101. Panie Ty jesteś radością mą D G A D
Jezu Ty rozweselasz mnie
Pan uwalnia jeńców
Pan przywraca wzrok niewidomym
Pan podnosi pochylonych
Pan miłuje sprawiedliwych
Pan strzeże przychodniów
Chroni sierotę i wdowę
Pan króluje na wieki
Bóg przez pokolenia
Alleluja


102. Panie, Twój tron wznosi się | D
nad wszystkie ziemie świata | e A D h
Jesteś Najwyższy Panie mój, e A D
Królu mój. | /x2
Wywyższamy Cię, Boże nasz /x2 D h G A D
Chcę Cię wywyższać Panie mój
i błogosławić Imię Twe
Każdego dnia Panie mój, Królu mój

103. Panu chwała i cześć głosimy chwałę i cześć E A H
Panu chwała i cześć potężnym Bogiem jest E A H E A cis H
1. Ty, co mieszkasz na wyspach Ty, co morza przemierzasz
I ty mieszkańcu miasta wznieś swój głos i zaśpiewaj
2. Śpiewaj Panu pieśń nową ogłoś chwałę po krańce Ziemi
Niech każdy naród wyzna Jego cześć Tak, aby każdy usłyszał
Ref:

104. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen Amen

1.Pan jest moim Pasterzem
Nieczego mi nie nie braknie
Pozwala mi leżeć
Na zielonych pastwiskach

2. Prowadzi mnie nad wody,
gdzie odpocząć mogę,
orzeźwia moją duszę.
[przez wzgląd na swoją chwałę]

3. wiedzie mnie po ścieżkach właściwych,
przez wzgląd na swoja chwałę,
Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną.

4. Kij Twój i laska pasterska,
są moją pociechą,
stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.

5. Namaszczasz mi głowę,
olejkiem,
A kielich mój pełny po
brzegi.

6. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną,
przez wszystkie dni życia,
i zamieszkam w domu Pana,
po najdłuższe czasy.

105. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie, D G
Pomódl się, by Jezus we mnie żył. D G
Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty. e A
Gdzie Ty jesteś niebo staje się. e A
Miriam Tyś jest bramą do nieba D G
Moim niebem jest Twój Syn D G
Weź mnie, weź mnie do swego łona e A
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. D G A

106. Powietrzem moim jest /x2 G C9
Obecność Twoja, święta w sercu mym G D e D C e D
Powszednim chlebem mym /x2
Twe żywe słowo dane mi dziś
Bez Ciebie nie mogę już żyć Dla Ciebie me serce chce bić

107. Przeogromna ziemio wyszłaś z Bożych rąk, a C
Wykrzykuj radośnie śpiewaj mu i graj d E
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd, a C
I ogromne słońce, przed Panem swym stań. d E
Najwyższy nasz, na dłonie wzniesione me spójrz a G F E niech płynie chwała jak kadzideł dym.
Niech morze swym szumem Pana niebios czci,
Potoki niech szumią, tafla jezior lśni,
A szczytów majestat sięgający chmur Niech kornie przyklęknie psalmy nucąc Mu.

108. Przyjaciela mam, co pociesza mnie C G a F
Gdy o Jego ramię oprę się
W Nim nadzieje mam, uleciał strach
On najbliżej jest, zawsze troszczy się
Królów Król, z nami Bóg x2
Jezus x4

109. Przychodzę Panie mój by błogosławić Imię Twe E h A cis/H
By sławić Twoją moc wierność Twą i miłosierdzie. E h A cis/H
Uwielbiam Ciebie, składam Ci hołd gis cis A H
Powierzam wszystko to, co mam, E cis A H
wznoszę ręce me przed Tobą
Uwielbiam Ciebie, składam Ci hołd
Powierzam wszystko to, co mam
wznoszę serce moje Panie Mój.
2. Chcę szukać twarzy Twej, być w Twojej obecności.
Świętować łaskę Twą, Wychwalać wśród radości.

110. Przyjacielu, chcę zostać z tobą, przy tobie chcę by (GCDC)
I nie trzeba, bym mówił coś, wystarczy, byś był
Przyjacielu, chcę zostać z tobą, przy tobie chcę być
I nie trzeba, bym mówił coś, wystarczy, byś był.
Bo nie ma większej miłości niż ta, G a G
Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć. 3x C D G
Bo nie ma większej miłości.
Chcę być z tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle,
Przyjacielu, przed tobą otwieram dziś serce me
Chcę być z tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle,
Przyjacielu, otwieram przed tobą dziś serce me

111. Przyjdź, przyjdź, światłości serc.
Przyjdź i zamieszkaj w nas, przeniknij nas.
Przyjdź i napełnij zdrojem swoich łask.
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź.

112. Przyjdźcie, radośnie, /3x wielbijmy Go.| 2x D c D
Przyjdźcie, radujmy się, /3x wielbijmy Go.| 2x
Bracia! Bracia wstańcie, g
Wywyższajmy Jego imię. /4x g F
Dzisiaj tu z radosnym sercem. g D
Siostry! Siostry wstańcie,

113. Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze, G
Przez Baranka Krew wejdźmy tam. C e a
Przyjdźmy Doń śpiewaniem Go wielbiąc, C
Wywyższając Boży tron. D
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla Chwał. C a D H E
Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. a D G e

114. Przyjdź, o przyjdź, napełnij tę świątynię, E H A H E
Napełnij tę świątynię, pieśnią Pana Chwał. A H E A fis H/E

115. Przyjmij chwałę, uwielbienia moc E H A cis
Jesteś godzien wszelkiej czci fis A H
Jezus, Jezus śpiewa serce me E H A cis
Zmartwychwstałeś na wieki, Amen fis A H E
Pojednałeś nas z Ojcem cis gis
Wprowadziłeś pokój przez Twój Krzyż cis gis
Bóg darował Tobie Imię A H
Jezus Panów Pan i wywyższony Król fis A H D D7+ e G A

116. Przyjmij Ojcze hostię białą, którą kapłan w górę wznosi.
H7 e G A D
Przemień ją w Chrystusa ciało, o to lud pokornie prosi. /2x
Przyjmij wino z kroplą wody, która wkrótce się przemieni.
W krew wylaną za narody, nią jesteśmy odkupieni. /2x

117. Przyjmij, Panie, dzisiaj nasze dary, D A h D7
Pobłogosław wino to i chleb. G D E A
Wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy. D Fis h e
Przyjmij w darze, o dobry Boże nasz. / x 2 G A D
Daj nam, Panie, Twymi być uczniami,
bo zyskuje kto przy Tobie trwa.
A Ty karmiąc nas Swoim Ciałem Życie dajesz tym,
co dla świata zmarli już. / x 2

118. Słowo Twoje lampą dla mych stóp E H cis
I światłem drogi mej. 2x A H E
Gorejącym ogniem jest, fis A
We mnie Panie Słowo Twe, cis gis
Ogniem, który mnie trawi, A H A E
Będę sławić imię Twe, fis A
Wśród narodów wielbić Cię cis gis
I rozgłaszać Słowo Twe A H cis H7

119. Spocznij na nas Duchu Pana
Duchu mądrości i rozumu
Duchu poznania i bojaźni Bożej
Duchu miłości i mocy.

120. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu E A E
Jego miłość przetrwa wiecznie H A
On dobry jest, On jest Panem mym
Jego miłość przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wznieś głos
Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu
Jego miłość przetrwa wiecznie
Za życie, które daje nam
Jego miłość przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wznieś głos
Na zawsze Bóg jest wierny E cis H A
Na zawsze mocny jest
Na zawsze Bóg jest z nami
Na zawsze
Od rana aż po nocy kres Jego miłość przetrwa wiecznie
Opieką swą obdarza nas Jego miłość przetrwa wiecznie

121. Śpiewajmy radośnie naszemu Bogu, A
bo On sam jest Panem DE
Sławmy Jego święte Imię
bo On sam jest Panem
Głośmy narodom Jego dzieła
bo On sam jest Panem
Z dziękczynieniem przyjdźmy przed Jego tron
bo On Panem jest D E A
Oddajmy chwałę Królowi nad Królami D A E A
Oddajmy cześć temu, który pierwszy jest D A H7 E
Chwałę On skałą jest naszego zbawienia D A fis cis
Potężny święty Bóg D E A

122. Święte Imię Jezus /x2 G G9 D
Jest na ustach mych i w sercu mym. e C
W mocy Ducha uwielbiam Cię! a D
Nie ma w innym zbawienia, e H
Gdyż nie dano nam ludziom G A
Innego Imienia – C a
w Nim zbawienie jest! x2 D/G/

123. Świętemu Bogu oddaj cześć,
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń, _ 2x
Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam. _
W Nim słaby mocnym staje się,
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, _ 2x
Gdyż wszystko dał nam Bóg.

124. Święty, Święty, E H E
Święty jest nasz Pan Wszechmogący A E H
On był i jest i przyjdzie znów x 2 A H A H
Wywyższam Cię, Tobie śpiewam pieśń. E A H
Wywyższam Cię, wielbię imię Twe. E A H
Wznoszę mój głos, by dać Ci chwałę, cis A H
bo jesteś godzien wszelkiej czci fis A H

125. Święty, święty A H E A
Święty jest nasz Pan A H cis
Święty, święty A H E A
Święty jest nasz Pan A H E
Wywyższony i święty, i godzien czci A cis H
Nasze serca Jezu wielbią Cię A cis H
Wywyższony i święty, i godzien czci A cis H
Święty jest nasz Pan A H E

126. Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan C e F
Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król
Otwieram serce swe, podnoszę ręce me C e
Królu wejdź I rozgość się F G

127. Ta Krew z grzechu obmywa nas, D G
ta Krew czyni nas bielszym od śniegu. A fis
Ta Krew z grzechu obmywa nas. h G
To jest Baranka Święta Krew. A D
Jego Krew, święta Krew, D A G A
Jego Krew Święta Krew z Golgoty D A G A D

128. Tobie chór aniołów, śpiewa nową pieśń. E cis
Chwała Barankowi A H
Alleluja, alleluja, alleluja A cis A
Chwała i cześć A H

129. To nasz Bóg, to nasz Pan,
Chwałę oddajmy Mu.
wznieśmy ręce i serca wywyższajmy Go.
Bo Jezus odkupił nas 7x2
Dał życie swe /x2
Do końca ukochał nas /x2
Wielbijmy Go!

130. Twojego Ducha Panie wylej na nas dziś D h G e D

131. Ty jesteś skałą zbawienia mego h A
i siłą w życiu mym.
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem,
do Ciebie wołać chcę:
Panie wierzę Ci, tak, wierzę Ci, G A D h
bo Twa miłość wierną jest, G A D D7
W każdej chwili życia wspierasz mnie. G A Fis h
Panie do Ciebie ja lgnę. e Fis

132. Tylko Ciebie pragnę, Panie mój. G C G
Gdy jestem z Tobą, nie cieszy ziemia mnie. G C D G
Moje ciało i serce często słabe są, C G C G
Jednak, Boże mój, Tyś jest opoką mą. C G D C D
Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą, C G C G
Bóg jest opoką mą i moim działem na wieki. C e a D7
Na wieki. C G


133.Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, D G D
Panie nasz, Boże nasz. D A D
Tyś jak wiatr w Swej naturze,
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem Twym rozświetlasz drogę,
Która wiedzie prosto nas
Tam, gdzie źródło Twej miłości, Gdzie radośnie płynie czas. Alleluja / x4

134. Ty Panie dałeś życie mi i łaską swą obdarzasz mnie E E7+ A
Ty pokonałeś zło Ty pokonałeś grzech i śmierć. E C H
Ty darzysz mnie miłością swą,
Prostujesz każda ścieżkę złą
Ty pokochałeś mnie
Ty Panie kochasz, kochasz mnie
Jezu mój chce wywyższać Imię Twe E A H E
Boś Ty dobrym Bogiem jest A H cis
Boś wspaniałym Bogiem jest A H E /C D E

135. Tyś jest Bóg, wywyższamy Cię. A e D E
Tyś jest Pan, uwielbiamy Cię. A e D E
Tyś nasz odwieczny Ojciec, D E fis
Twe stworzenie wielbi Cię, D E fis E D
Twe stworzenie wielbi Cię. D E fis E D
Amen. E A

136. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, D h
Swym Duchem ogarnij mnie. e G A
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą twarz D h
I w miłość Twoją wtopić się. e A D

137. Uwielbiam Imię Twoje Panie G C D
Wywyższam Cię i składam Ci hołd G C D
W przedsionku chwały Twej staję e C
Z radością śpiewam Ci pieśń a D
O Panie Jezu chcę wyznać, że | G C D
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie | G C D
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił | x 2 G C D
Dajesz mi Siebie bym na wieki żył | e C D

138. Vive Jesús el Se’nor! Vive Jesús el Se’nor! /2x
El vive! El vive! El vive! Vive!
Vive Jesús el Se’nor!
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan! /4x
On żyje! On żyje! On żyje! Żyje!
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan!
(Uwaga! "Jesús" czytaj: "Hezus")

139. Veni Sancte Spiritus A h
1. Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich.
Przyjdź Światłości sumień!

2. O Najmilszy z Gości, Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze! Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród Stworzenia? Jeno cierń i nędze!

4. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę! Nagnij co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,Prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj serce bez miary.

140. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. a7 D7
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, F G
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. F G
w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. a F E a

141. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, a G a
U Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
Radosną Panu śpiewajmy pieśń.
Rozraduj się w Nim, twym stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, Światłości Twej.
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej

142. Wielbić Imię Pana dziś chcę, D
wielbić Imię Pana dziś chcę, G A
Wielbić Imię Pana dziś chcę. To mój Bóg D fis h A/D
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą, D G D
skałą zbawienia, schronieniem mym A A7 D

143. Wielbię Cię, wielbię Cię C F C G a
wielbię Cię, wielbię Cię G F C G C
Jesteśmy tutaj, by oddać Panu cześć C G a e
z anielskim chórem uwielbienie chcemy wznieść. F a F G
Śpiewać Hosanna Królowi, Panu chwał
A więc wszyscy razem wznieśmy głosy nucąc Mu.

My, Twoje dzieci szukamy Twarzy Twej
Przychodzimy śmiało przed Twój tron boś łaskaw jest.
By miłość wyznać i wsłuchać się w Twój głos
Jesteś naszym Ojcem, więc radośnie serca brzmią.

144. W kruszynie chleba, Panie, jesteś C e a C
Schowany, Ty, wielki Pan F G e a
Przychodzisz do nas już przez wieki, F G e a
By ofiarować siebie nam F d G
W tych kroplach wina Twoja krew
Przelana za nas, Panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było By odkupić nas od zła.
Ty, Panie, miłością jesteś Ty, Panie, kochasz nas
I proszę Ciebie, by tak było Wciąż przez wiele lat.

145. Wszystkie moje troski i kłopoty
W Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli imię Twe. _2x
2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnieniem w życiu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy ewangelię,
Aby imię Twe znał cały świat. _2x
3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,
Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią.
Uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem,
Żebym wreszcie poznał miłość Twą.

146. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie! G
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, e
Bo Pan Najwyższy jest Królem nad całą Ziemią! C D G
Śpiewajcie wszystkie narody!
Śpiewajcie radosnym głosem!
Śpiewajcie Królowi!
Bo Bóg króluje nad narodami, C D e
Bóg zasiada na Swym świętym tronie, C D e
Gdyż Bóg jest Królem całej Ziemi, C D e
więc hymn śpiewajcie C D
Śpiewajcie.....

147. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony, E cis
Jesteś godzien honoru i czci. fis H E /AH/
Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić
I chwalić przez wszystkie moje dni.

148. Wyznaję miłość mą x5 D h G A D
Ja kocham Cię

149. Zapada zmrok
1. Zapada zmrok, już świat ukołysany, C d
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. G C
Panience swej piosenkę na dobranoc, C7 F C
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. G C C7

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

5. Zasypia świat piosenką kołysany,
odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.

150. Złożyłem w Panu całą nadzieję x2 E
On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. fis A H
Wydobył mnie z dołu zagłady, A H E
Wydobył mnie z kałuży błota,
A stopy me postawił na skale
I umocnił moje kroki.

151. Zmartwychwstał Pan
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?

Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Alleluja, Alleluja!

2. Radujmy się, radujmy się bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał.

3. Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.

4. Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy,

152. Zmartwychwstał Pan,
Zwycięstwa chwałą niebo brzmi
Któż tak jak On majestatu blaskiem lśni.
Baranek Królem jest,
Najwyższy zajął tron
W pokorze chylę się,
Z radością składam hołd.
Rozgłosić chce radosną zmartwychwstania wieść:
Na krzyżu Pan przezwyciężył śmierć i grzech.

153. Żyje w sercu moim Pan, D A D /G A/
łaską swą mi życie dał.
On Panem mym, On Królem mym, fis h fis h
Jemu śpiewa serce me. fis G A

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz