poniedziałek, 1 grudnia 2008

Śpiewnik radości1. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy,
Przywołaj, kiedy zbłądzimy!
Ojcze, zapomnij nam!
2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości,
Ku naszej schyl się słabości!
Ojcze, przygarnij nas!

2. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł,
Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł,
Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł,
Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł.
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
Wiedz, drogi bracie (siostro), że On poradzi i twym.

3. 1. Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie!
2. Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie!
3. Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie!

4. O, pozwól Zbawcy, by cię dotknął
swoim Duchem, łaską swą,
Pozwól Mu, by zaspokoił serce Twe.
Zabierze to, co ci przeszkadza czystym sercem chwalić Go.
Święty Duch niech mocą swą uzdrowi cię.
Ref. Jezu, o Jezu, przyjdź napełnij mnie.
Jezu, o Jezu, lud Twój błaga Cię.
2. O, przyjdź z wdzięcznością śpiewaj pieśni,
Gdyś radości pełen jest.
Ręce wznieś, z ufnością Panu powierz się.
Dziś oddaj Jemu wszelki smutek, cały ból i wszystkie łzy,
I w imieniu "Jezus" śmiało w życie idź.

5. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane.
Allelu-, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

6.Świętemu Bogu oddaj cześć,
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń, _ 2x
Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam. _
W Nim słaby mocnym staje się,
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, _ 2x
Gdyż wszystko dał nam Bóg. _

7. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty, Panie.
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty, Panie.
Panie,
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. _2x
2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty, Panie,
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty, Panie. Panie,
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. _2x
3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty, Panie. Panie,
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty możesz pomóc mi.

8. 1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus, stając się bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref. Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia
w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność
i pokazuje nam Ciebie.
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do siebie
uczynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
i teraz jest jej godzina.

9. Vive Jesús el Se_or! Vive Jesús el Se_or! /2x
El vive! El vive! El vive! Vive!
Vive Jesús el Se_or!
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan! /4x
On żyje! On żyje! On żyje! Żyje!
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan!
(Uwaga! "Jesús" czytaj: "Hezus")

10. Wielbić mego Pana chcę, (...)
Bo On godzien chwały jest, (...)
On uwalnia mnie sam od wrogów mych.
Mój Pan żyje, opoką moją jest,
Niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel.
Mój Pan żyje, opoką moją jest,
Niechaj będzie wywyższony Zbawca mój. (Zbawca mój.)

11. W moim sercu mieszka Król, a Jego flagą radość jest, /2x
a Jego flagą radość jest!
Podniosę flagę wysoko, wysoko, /2x
niech pozna, pozna cały świat, /2x
niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, /2x
niech pozna, pozna cały świat. /2x
...Jego flagą miłość jest...,pokój...

12. Wspaniały Dawco Miłości,
Składamy na Twoim stole
Wszystko co mamy, wszystko co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje. (Twoje.)

13. Wszystkie moje troski i kłopoty
W Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli imię Twe. _2x
2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnieniem w życiu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy ewangelię,
Aby imię Twe znał cały świat. _2x
3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,
Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią.
Uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem,
Żebym wreszcie poznał miłość Twą.

14. Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust brzmi
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.
Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę.
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.

15. 1. Zobaczcie jaką miłością
obdarzył nas Ojciec.
Ref. Śpiewajmy dobremu Bogu: Alleluja. /2x
2. On nazwał nas swymi dziećmi
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
3. Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni.
4. Będziemy widzieć Pana,
takiego, jakim jest.
5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję,
podobnie jak On jest święty.

16. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam.
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam.
Byśmy dziećmi Boga mogli być!
Byśmy dziećmi Boga mogli być!

17. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe.
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte,
Błogosławisz mocą swą. Błogosławisz, boś obiecał to.
Błogosławisz mocą swą.

18. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie. _2x
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
przyjdź jak ślepemu wzrok,
przyjdź jako moc w mej słabości,
weź wszystko, co moje jest. _ 2x
3. Przyjdź jako źródło w pustyni
z mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
dotknie, uleczy mnie już. _ 2x

20. Przyjdź, przyjdź, światłości serc.
Przyjdź i zamieszkaj w nas, przeniknij nas.
Przyjdź i napełnij zdrojem swoich łask.
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź.

21. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy. /2x

22. Będę śpiewał Tobie, mocy moja!
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

23. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,
I śpiewać psalm Twojemu imieniu,
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie
I lutni, i dźwięcznej cytrze.

24. Jezus jest pośród nas obecny tu w Duchu swym.
Wszystkich nas wzywa Pan: "Zbliżcie się!" _2x
Dotknij serc nasz Panie, napełń nas swym Duchem,
Dotknij serc nasz Panie, napełń nas! _2x

25. 1. Jezus jest tu, Jezus jest tu!
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! Jezus jest tu!
2. Pan jest wśród nas, /2x
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! Pan jest wśród nas!
3. Bóg kocha nas, /2x
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! Bóg kocha nas!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz