poniedziałek, 7 lutego 2011

Śpiewnik ***
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie A
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, fis
Bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią. D E A E

Ref.:
Śpiewajcie, wszystkie narody A
Śpiewajcie, radosnym głosem fis
Śpiewajcie, Królowi. D E A E

Bo Bóg króluje nad narodami D E
Bóg zasiada na swym Świętym tronie A E
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi D E
Więc hymn śpiewajcie: A E

Ref.: Śpiewajcie ...

Jezus, najwyższe Imię, D D7+ D D7+
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, e A D A
Emmanuel, Bóg jest z nami, D D7+ D D7+
Odkupiciel, Słowo żywota. e A D D7


Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, G A fis h
Jedyny Ojca Syn umiłowany. e A D D7
Zgładził grzech, Baranek na wieki, G A fis h
królów Król i panów Pan. e A D


Księciem Pokoju jest wszechmogący Bóg,
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz.
Cała władza jest w Jego ramieniu,
królestwo pokoju wiecznie będzie trwać.
MÓJ PAN MOCĄ MOJĄ JEST
D C
1.Mój Pan mocą moją jest,
G D
Pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. /2x
C G D
Ref. Dla Ciebie otwieram serce swe. /3x
2.Mój Pan Królem był i jest,
Na zawsze i na wieki. Amen.
D A h GA
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
D A h G A
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – uwielbieniem
D A h
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
G e A
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnieC F C
Bo jak śmierć potężna jest miłość
C G C
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol
C F C F G C
Żar jej to żar ognia, płomień Pański
F G
Ref: Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości
C G C
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki1. Ja wierzę, że to Jezus,                EAH7
wierzę, że on Synem Boga jest.   EAH7
On zmarł i powstał aby żyć,
i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz,                 AH7E
On tu teraz jest,                               EA
stoi pośród nas,                              H7E
ma moc nas teraz uzdrawiać,
uzdrowienia moc,
ma przebaczenia dar.


2. Ja wierzę Tobie, Panie,
wierzę, że Tyś Synem Boga jest...
Wierzę, że tutaj jesteś, Ty jesteś tu...


Nie bój się, wypłyń na głębię       DA
Jest przy tobie Chrystus              GAD
Nie bój się wypłyń na głębię
jest przy Tobie Chrystus nie bój

2 komentarze:

 1. To super sprawa,kiedy można śpiewać z podkładem muzycznym.Śpiewając jednocześnie modlimy się otwierając się na przemieniającą moc Ducha Świętego.Spróbuj i Ty to tak niewiele potrzeba,by aż tak wiele Bóg mógł w nas uczynić.

  OdpowiedzUsuń
 2. Wypłyń na głębię...słowa Ojca Świętego wzywające do odkrycia własnego ducha,pokonania słabości, zaufania Chrystusowi tak bez końca i bez reszty...
  A czy jest we mnie tyle wiary,że Jezus jest ze mną,czy wypłynąłem na głębię mojego powołania,
  mojej służby,czy jestem gotów zarzucić sieć
  na moc bożego słowa,w którą złowię wszelkie skarby jakie przygotował mi sam Bóg,czy wierzę, że ta głębia bożego słowa,mocy,miłości nie pochłonie mnie ale ona mnie uratuje?
  Tak wiele pytań poprzez słowa Ojca Świętego pragnie zadać nam Bóg,spróbujmy odpowiedzieć Mu w cichości naszych serc.

  OdpowiedzUsuń