czwartek, 24 września 2009

Pokój serca 22.09.2009

1. Żyjemy w czasach niepewności i lęku.

2. Co zrobić by Jezus działał we mnie? Zachować pokój serca! Jak tafla jeziora - nieporuszona odbija promienie słoneczne - tak ja mam pokazywać swoim życiem mojego Mistrza!

Prorok mówi: "W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie. W ciszy i ufności leży wasza siła". Iz 30,15

3. Pokój wewnętrzny a skuteczność apostolska.

"Zdobywaj pokój wewnętrzny, a tłumy znajdą zbawienie obok ciebie" św. Serafin de Sarov

4. Pokój a walka duchowa

Św. Paweł w Liście do Efezjan: nie toczymy walki przeciw krwi i ciału (nie z ludzką naturą). Szatan został pokonany przez Chrystusa! Ap 5,5: Przestań płakać, oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy!

5. W każdej walce zachowajmy pokój serca. Nieprzyjaciel chce nam go odebrać. Trzeba o tym pamiętać. Łatwiej wyzbyć się grzechów gdy sercem spokojnym wierzę Zbawicielowi.

6. Często walka rozgrywa się na płaszczyźnie naszych myśli. Wiara oparta na słowie Bożym jest podstawą pokoju. Niech się nie trwoży wasze serce anie się nie lęka - J 14,27

7. Dobra wola - koniecznym warunkiem pokoju

Dobra wola = czystość serca, dobra intencja = chcę służyć Bogu, zawsze Jemu mówić "tak".

8. Dobra wola wystarczającym warunkiem pokoju.

"Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie..." Mt 6 Zabiegać o wszystko co konieczne do życia ale nie z troską odbierającą pokój serca.

Trudności w wierze w Opatrzność:

a) dopóki nie doświadczymy Jej konkretnie - nie dowierzamy. A nie dowierzamy bo nie dajemy Panu Bogu możliwości działania. Nie ufamy Mu. Robimy wszystko sami.

b) strach przed cierpieniem. Bóg zezwala na cierpienie, ale nigdy nie pozbawi nas tego co istotne: Jego obecności, Jego pokoju i tego wszystkiego co konieczne, by zyć według Jego planów. Przykład: św. Bernadetta Soubirous

c) Dla wzrostu ufności - dziecięca modlitwa. Kontemplować Jezusa, który oodaje swe życie za nas. A nie tylko teoretyzować o Jezusie. "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" Ten kochający nas Bóg nawet własnego Syna nie oszczędził... Rz 8,31nn Adoracja Chrystusa nas ratuje. Po adoracji może i problemy zostają ale Jezus uspakaja serce. Kontemplacja = słodki odpoczynek w Bogu.

d) posiadamy wrodzoną skłonność do "przyczepiania" się do wielu rzeczy: do dóbr materialnych, do uczuć, do pragnień, do planów itd. A Jezus mówi: "kto chce zachować swoje życie, ten je straci". "O gdyby ludzie wiedzieli, ile zdobywamy, wyrzekając się wszystkiego!" św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

e) Bóg żąda wszystkiego, ale niekoniecznie wszystko bierze

Szatan straszy nas, że Bóg wszystko nam zabierze. A Bóg żąda tylko postawy wyrzeczenia na poziomie serca.

f) Co zrobić gdy nie potrafimy zdobyć się na oddanie?

Mimo to oddać się - tak mawiała Marta Robin

Zdanie się na Boga jest łaską o którą trzeba prosić. Zaufanie Bogu to owoc Ducha Świętego. "Jeżeli wiec wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą" Łk 11,13

ŚWIADECTWA OPOWIEDZIANE NA SPOTKANIU:

1. Samotność otwiera na Pana Jezusa

2. Doświadczenie bólu po utracie dziecka - również staje się okazją do odnalezenia Pana Jezusa

Co zrobić, żeby niepokój nie przygniótł?

Kto wypałnia wolę Boża ten mi jest bratem, siostrą, matką - Mk 3,35

Psalmy czytaj!

Jestem Piotrek, lubisz mnie? Co ci powiedział Pan Jezus? Że mnie lubi!

Pokój serca to wynik miłości. A więc kochaj!

Starajcie się o to co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.

Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości

"królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 18 A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. 19 Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu" Rz 14,17-19

Pan Bóg będzie przysyłał nam tych, którzy potrzebują pokoju.

Mdr 4,13-14 13 Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele.
14 Dusza jego podobała się Bogu,
dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości - to słowo dla siostry, która opłakiwała śmierć swego dziecka

CO ZROBIĆ BY NIEPOKÓJ NIE PRZYGNIÓTŁ?

ODPOWIEDŹ JEST JEDNA:

"królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 18 A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. 19 Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu" Rz 14,17-19

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za brata Wojciecha po jego powrocie do zdrowia!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz